Statsat – et ledende mikrosatellittmiljø

Mikrosatellitter er små og kostnadseffektive satellitter som er godt egnet til å yte spesifikke tjenester til allmenne formål. Norske myndigheter har besluttet å se nærmere på mulighetene for å utnytte rominfrastruktur til offentlige formål. Statsat er etablert for å ivareta dette gjennom anskaffelse og drift av rominfrastruktur for norske statlige formål, og skal yte kostnadseffektive tjenester til enheter innen den norske stat.

Statsat har operert satellittene AISSat-1 og AISSat-2 for Kystverket siden mai 2015. NorSat-1 og NorSat-2 ble skutt opp sommeren 2017 og er inkorporert i Statsats automatiserte drift.  AISSat-3 forventes skutt opp i løpet av 4.-kvartal 2017.  Ved utgangen av 2017 vil selskapet dermed ha operativt ansvar for 5 satellitter.

Statsat ledet også arbeidet med etableringen av Kystverkets nedlesningsstasjon i Vardø som er det primære  punktet for kommunikasjon med satellittene. Bakkestasjonen stod ferdig i april 2015.

 websider-statsat_03 websider-statsat_04 websider-statsat_05
Foto: UTIAS og Norsk Romsenter