Satellittoppskytninger i 2017

14.juli 2017 ble to norske satellitter skutt opp fra Baikonur i Kazakhstan. Satellittene er et samarbeid mellom  Norsk Romsenter og forskjellige andre aktører. En tredje satellitt, AISSat-3, er planlagt skutt opp mot slutten 2017. Statsat skal ha det operative og driftsmessige ansvaret for disse satellittene.

NorSat-1

NorSat- 1 er basert på satellittplattformen NEMO fra UTIAS/SFL. Den veier ca. 17 kg. Ombord har den tre nyttelaster; en AIS-mottaker eid av Kystverket, en solobservasjonsinstrument (CLARA) eid av det sveitsiske Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos (PMOD) og et instrument for måling av plasma i atmosfæren (Langmuir-prober) eid av Universitetet i Oslo.

NorSat-2

NorSat-2 er i likhet med NorSat-1 basert på NEMO-plattformen fra UTIAS/SFL, og veier omtrent det samme. NorSat-2 har to nyttelaster ombord; en AIS-mottaker  eid av Kystverket og en VDES kommunikasjonsnyttelast utviklet og eid av Space Norway AS.

VDES-nyttelasten skal brukes til å teste ut to-veis datakommunikasjon i arktiske strøk. Dette er områder som ligger utenfor dekning fra geo-stasjonære kommunikasjonssatellitter, og som derfor har få muligheter for kostnadseffektiv kommunikasjon. Samtidig er skipstrafikken økende og med den øker datakommunikasjonsbehovet. VDES er et nyutviklet system som tar sikte på å kunne levere kostnadseffektive tjenester via satellitt. NorSat-2 skal brukes til å teste systemets evner og muligheter. VDES-nyttelasten er designet av Space Norway og bygget i Norge av Kongsberg Seatex.

Siden VDES benytter VHF-frekvenser stilles det fordringer på antenner ombord på satellitten. UTIAS/SFL har utviklet en innovativ antenneløsning som gir meget gode signalforhold på den forholdvis lille NEMO-plattformen. Yagi-antennen som brukes til VHF-sending og -mottak fremgår av illustrasjonen.

 

foto: UTIAS

Statsat har hatt prosjektledelsen av NorSat-2-prosjektet på vegne av Norsk Romsenter.

Etter oppskytingen sommeren 2017 er uttesting av VDES-nyttelasten i god gang.

AISSat-3

AISSat-3 er en noe oppdatert versjon av AISSat-1 og AISSat-2. Den skal bidra til å øke dekningsfrekvensen for AIS-systemet og dermed gi Kystverket bedre grunnlag for sitt arbeid med å følge skipstrafikken. Samtidig vil en ekstra satellitt gjøre systemet mer robust dersom noe skulle hende med de aldrende AISSat-1 og AISSat-2.

Etter oppskytning av NorSat-1, NorSat-2 og AISSat-3 vil det være 5 AIS-nyttelaster i omløp. Det vil gi Kystverket hyppig dekning for AIS-systemet til sjøs, og god sikkerhet for en stabil løsning