Statsats styre

Statsat sitt styre består av 4 personer.

Styreleder

Øyvind Stene (tidligere  blant annet direktør for Kartverket, direktør for Kystverket, generalsektretær i Redningsselskapet og styreleder i Norsk Romsenter

 

Styremedlemmer

Oddveig Tretterud (Telenor Satellite AS)

Aslaug Hagestad Nag (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet)

Roar Haugen ( tidligere Generalmajor og Generalinspektør for Hæren)