Statsat Kontrollsenter

Statsat har etablert sitt kontrollsenter på Skøyen i Oslo. Det er selskapet selv som har bygget opp kontrollsenteret og utviklet programvaren som styrer planlegging av missions og styrer satellittene.

Den bakenforliggende filosofien har vært å utvikle et autonomt system som planlegger, kontrollerer og styrer bakkestasjoner og satellitter med et minimum av manuell involvering. Resultatet er et kontrollsenter uten fast bemanning og som automatisk reparerer gjenkjennbare feil.

Programvaresystemet, Statsat Management And Control System, har både automatiske og manuelle funksjoner:

Automatiske funksjoner

 • Ukesplanlegging av nedlesning og bakkestasjonsbruk
 • Kommunikasjon med  Kongsberg Satellite Services (KSAT) om styring av antenner
 • Planlegging og opplastinger av satellittkommandoer
 • Nedlesning av satellittdata (nyttedata som AIS og telemetridata)
 • Behandling og videresending av nyttedata til brukere
 • Sjekk av status for satellittene og bakkesegmentet
 • Automatisk feilretting og logging gjennomførte rettinger

Manuelle funksjoner

 • Analysefunksjoner
 • Statistikk
 • Systemovervåkning
 • Visualiseringsfunksjoner
 • Manuell kontroll
 • Logging av manuelle aktiviteter